Семинари

Уважаеми развъдници и селекционери на котки, имаме удоволствието да Ви предложим обучение в Съюз на Фелинолозите в България. Фелинология (от лат. felinus – котка, logos – наука) - наука за котките. Тя изучава анатомията и физиологията на котката, еволюция, порода и въпроса за развъждане и селекция.
В нашият център провеждаме курсовете по няколко пъти на годината, като има възможност и за дистанционно обучение ( във всички градове в България и чужбина).
Нашите семинари са предназначени както за начинаещи, така и за собственици с опит.
В тях изучават: основите на генетиката, ветеринарна медицина, хранене, раждане, основи на фелинологическата система, стандарти на породите и много други. Всички те показват своите знания на изпита. Семинарите се състоят от 3 курса. След успешното преминаване на изпита, получавате сертификат като специалист (фелинолог).
След завършване на курсовете и семинарите, Вие се научавате на правилно развъждане – на правилно подбиране на партньори, да четете родословията на котките, да определяте украските на котките и много други неща.

Теми за лекции, за редовно и задочно обучение

Генетика:
 1. Основни понятия на генетиката
 2. Гени тип А (Agouti) и T (Tabby). Видове рисунък на окраската.
 3. Генетика на окраските. Производни на меланина. Гени тип B (Black) и D (Dilute)
 4. Производни на феомеланина. Ген тип О (Orange)
 5. Полови хромозоми. Гени, свързани с пола.
 6. Акромеланизъм. Гени тип С (Color)
 7. Закони на Мендел. Решетка на Пенет.
 8. Инхибитор на меланина. I (Inhibitor). Сребристи и опушени окраски. Типинг и тикинг. Ген тип U (Unpatterned)
 9. Бяла петнистост. Ген тип S (Piebald Spotting)
 10. Ген тип W (White dominant). Бяла окраска.
 11. Ген тип L (Long). Гени за дължината и мутациите на козината.
 12. Елементарни правила на генетиката.
 13. Породни мутации и генетични заболявания.

Основи на фелинологията:
 1. Фелиноложки системи и организации.
 2. Изложби на котки.
 3. Изложбени класове и титли.
 4. Системи за племенно развъждане.

Анатомия и физиология на котката:
 1. Анатомични и физиологични особености на тялото на котките.
 2. Анатомични и физиологични особености на вътрешните органи.
 3. Мозък. Ендокринна система . Нервна система.
 4. Анатомични и физиологични особености на сетивните органи.
 5. Основи на ветеринарията.
 6. Основни физиологични показатели на здравата котка.
 7. Естрален цикъл. Признаци и стадии.
 8. Бременност.
 9. Раждане.
 10. Пикочокаменна болест при котките.
 11. Вирусни болести на котките.

Записването на курса може да стане на тел: 052/401-754, 0878/391-133

Всеки който е завършил курса има право да сложи тази розетка на неговия сайт.
Подписване на договор с "Royal Canin"